Disclaimer

Aan de inhoud van deze site, die met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Imagicon aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze site. Tevens is zij niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Stichting Imagicon. Tenzij anders vermeld, is het toegestaan om materiaal op deze site te gebruiken en/of te downloaden, uitsluitend voor persoon, niet-commercieel gebruik. Bezoekers die deze website gebruiken en vertrouwen op de informatie doen dit op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van welke andere website dan ook waarnaar wij verwijzen door middel van een link. Tevens staan wij niet noodzakelijkerwijs achter de standpunten op deze websites. Door het delen van materiaal met Stichting Imagicon (zoals teksten, foto's , afbeeldingen, video of audio) verleent u ons - kosteloos - toestemming om het materiaal gebruiken op welke manier dan ook (met inbegrip van het wijzigen of verwijderen van het materiaal). Opdat wij uw bijdrage kunnen gebruiken, bevestigt u dat uw bijdrage uw eigen originele werk is, niet lasterlijk is en geen lokale, nationale of internationale wetten schendt en dat u het recht heeft ons toestemming te geven om het te gebruiken zoals hierboven omschreven . Het is niet toegestaan onze website of de materialen op onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of ons in verband zou kunnen brengen met een onrechtmatige, illegale, frauduleuze of schadelijke activiteit . Stichting Imagicon kan zonder kennisgeving vooraf wijzigingen en correcties aanbrengen in de teksten op deze website, in de algemene voorwaarden, in de privacyverklaring of in deze bepalingen. Daarnaast kan zij niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Stichting Imagicon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.
Voorwaarden | Privacy | Contact | FAQ | Links | Disclaimer

Sponsors

Copyright Stichting Imagicon 2013-2018 & Diana van der Pluijm 2013-2019 | Made with Magix
t
Disclaimer Aan de inhoud van deze site, die met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Imagicon aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze site. Tevens is zij niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van Stichting Imagicon. Tenzij anders vermeld, is het toegestaan om materiaal op deze site te gebruiken en/of te downloaden, uitsluitend voor persoon, niet-commercieel gebruik. Bezoekers die deze website gebruiken en vertrouwen op de informatie doen dit op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van welke andere website dan ook waarnaar wij verwijzen door middel van een link. Tevens staan wij niet noodzakelijkerwijs achter de standpunten op deze websites. Door het delen van materiaal met Stichting Imagicon (zoals teksten, foto's , afbeeldingen, video of audio) verleent u ons - kosteloos - toestemming om het materiaal gebruiken op welke manier dan ook (met inbegrip van het wijzigen of verwijderen van het materiaal). Opdat wij uw bijdrage kunnen gebruiken, bevestigt u dat uw bijdrage uw eigen originele werk is, niet lasterlijk is en geen lokale, nationale of internationale wetten schendt en dat u het recht heeft ons toestemming te geven om het te gebruiken zoals hierboven omschreven . Het is niet toegestaan onze website of de materialen op onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of ons in verband zou kunnen brengen met een onrechtmatige, illegale, frauduleuze of schadelijke activiteit . Stichting Imagicon kan zonder kennisgeving vooraf wijzigingen en correcties aanbrengen in de teksten op deze website, in de algemene voorwaarden, in de privacyverklaring of in deze bepalingen. Daarnaast kan zij niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Stichting Imagicon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.
Sponsors
t
Voorwaarden | Privacy | Contact | FAQ | Links | Disclaimer