Privacyverklaring Stichting Imagicon

Stichting Imagicon, gevestigd te Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Imagicon respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt je op de hoogte hoe de stichting omgaat met je persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle activiteiten en voor alle websites in beheer van Imagicon. Heb je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen, dan kun je terecht bij de contactpersoon gegevensbescherming, privacy@imagicon.nl Stichting Imagicon zal alles in het werk stellen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens optimaal te garanderen. De stichting heeft de juiste technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. De toegang tot persoonsgegevens zijn alleen via persoonlijke inlognamen met wachtwoorden toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie. Al je gegevens zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten, hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Imagicon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Om onze nieuwsbrief te kunnen sturen - Om goederen en diensten af te kunnen leveren Persoonsgegevens die wij verwerken Stichting Imagicon verwerkt de volgende persoonsgegevens die worden verzameld via imagicon.nl en de toegepaste ticketshop of webshop: * Voornaam en achternaam * E-mailadres * Telefoonnummer * Eventueel woonadres Er worden geen social media plugins gebruikt. Minderjarigen Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers. Wel raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou of je kind, neem dan contact met ons op via privacy@imagicon.nl. Wij zullen deze informatie dan binnen vier weken verwijderen. Geautomatiseerde besluitvorming Stichting Imagicon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Imagicon) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Stichting Imagicon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor verzamelde persoonsgegevens een bewaartermijn van uiterlijk 2 jaar na het laatste contact. Delen van persoonsgegevens met derden Stichting Imagicon zal nooit persoonsgegevens verkopen of verstrekken aan derden. Met bedrijven of organisaties die worden ingeschakeld om jouw opdracht te kunnen uitvoeren, zoals bij het kopen en verzenden van toegangskaarten of promotiematerialen, hebben wij een verwerkersovereenkomst of is de verwerking gewaarborgd in de overeenkomst van Imagicon met deze derde. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar verwijzingen op onze website(s) staan. Cookies en vergelijkbare technieken Stichting Imagicon maakt gebruik van zogeheten analytische cookies. Wanneer je onze website bezoekt, wordt via Google Analytics een cookie geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verzamelde informatie, zoals locatie, browser, welk OS (‘operating system’, zoals Windows) en meer wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Cookies uitschakelen verschilt per browser: * Google Chrome * Mozilla Firefox * Edge * Internet Explorer 7 en 8 * Internet Explorer 9 * Safari * Opera Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Imagicon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@imagicon.nl. Stichting Imagicon heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: * Beveiligingssoftware in de vorm van een virusscanner en firewall; * Gebruik van wachtwoorden die aan de gangbare eisen voldoen voor beveiligde toegang. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Imagicon en heb je het recht om je gegevens over te kunnen dragen aan een andere organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@imagicon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Imagicon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Melding klacht Autoriteit persoonsgegevens. Wijzigingen De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website. Versie: 7 augustus 2018 Stichting Imagicon Kweldergras 4, 3206 SK Spijkenisse privacy@imagicon.nl Website Imagicon

Sponsors

Copyright Stichting Imagicon 2013-2018 & Diana van der Pluijm 2013-2019 | Made with Magix
t
Privacyverklaring Stiching Imagicon Stichting Imagicon, gevestigd te Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Imagicon respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt je op de hoogte hoe de stichting omgaat met je persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle activiteiten en voor alle websites in beheer van Imagicon. Heb je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen, dan kun je terecht bij de contactpersoon gegevensbescherming, privacy@imagicon.nl Stichting Imagicon zal alles in het werk stellen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens optimaal te garanderen. De stichting heeft de juiste technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. De toegang tot persoonsgegevens zijn alleen via persoonlijke inlognamen met wachtwoorden toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie. Al je gegevens zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten, hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Imagicon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Om onze nieuwsbrief te kunnen sturen - Om goederen en diensten af te kunnen leveren Persoonsgegevens die wij verwerken Stichting Imagicon verwerkt de volgende persoonsgegevens die worden verzameld via imagicon.nl en de toegepaste ticketshop of webshop: * Voornaam en achternaam * E-mailadres * Telefoonnummer * Eventueel woonadres Er worden geen social media plugins gebruikt. Minderjarigen Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers. Wel raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou of je kind, neem dan contact met ons op via privacy@imagicon.nl. Wij zullen deze informatie dan binnen vier weken verwijderen. Geautomatiseerde besluitvorming Stichting Imagicon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Imagicon) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Stichting Imagicon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor verzamelde persoonsgegevens een bewaartermijn van uiterlijk 2 jaar na het laatste contact. Delen van persoonsgegevens met derden Stichting Imagicon zal nooit persoonsgegevens verkopen of verstrekken aan derden. Met bedrijven of organisaties die worden ingeschakeld om jouw opdracht te kunnen uitvoeren, zoals bij het kopen en verzenden van toegangskaarten of promotiematerialen, hebben wij een verwerkersovereenkomst of is de verwerking gewaarborgd in de overeenkomst van Imagicon met deze derde. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar verwijzingen op onze website(s) staan. Cookies en vergelijkbare technieken Stichting Imagicon maakt gebruik van zogeheten analytische cookies. Wanneer je onze website bezoekt, wordt via Google Analytics een cookie geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verzamelde informatie, zoals locatie, browser, welk OS (‘operating system’, zoals Windows) en meer wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Cookies uitschakelen verschilt per browser: * Google Chrome * Mozilla Firefox * Edge * Internet Explorer 7 en 8 * Internet Explorer 9 * Safari * Opera Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Imagicon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@imagicon.nl. Stichting Imagicon heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: * Beveiligingssoftware in de vorm van een virusscanner en firewall; * Gebruik van wachtwoorden die aan de gangbare eisen voldoen voor beveiligde toegang. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Imagicon en heb je het recht om je gegevens over te kunnen dragen aan een andere organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@imagicon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Imagicon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Melding klacht Autoriteit persoonsgegevens. Wijzigingen De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website. Versie: 7 augustus 2018 Stichting Imagicon Kweldergras 4, 3206 SK Spijkenisse privacy@imagicon.nl Website Imagicon
Sponsors
t